Hội viên

 • Tổng quan về NHHT

  NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương được thành lập ngày 05/08/1995 và năm 2013 được chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Quá trình hình thành và phát triển

  Ngày 5/8/1995, ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình hành phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân bằng sự ra đời của Quỹ tín dụng Trung ương, theo quyết định 162/QĐ-NH5 ngày 8/6/1995. Quỹ tín dụng Trung ương có nhiệm vụ điều hòa vốn trong toàn hệ thống QTDND dưới hình thức nhận tiền gửi và cho vay; bảo đảm khả năng chi trả và thanh toán cho toàn hệ thống; làm đầu mối cho hệ thống QTDND trong các quan hệ với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, các Bộ, Ngành, các Tổ chức trong và ngoài nước.

 • Sơ đồ tổ chức

  Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng HTX Việt Nam

 • Nội dung hoạt động của QTDND

  I. Huy động vốn II. Hoạt động cho vay III. Hoạt động khác