Giới thiệu Công ty TNHH Phát triển và ứng dụng tin học VAPCF

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC VAPCF.
Tên gọi giao dịch quốc tế:
 VAPCF INFORMATICS DEVELOPMENT AND APPLICATION COMPANY LIMITED. 

Tên viết tắt: ITD-VAPCF. CO., LTD;
Địa chỉ trụ sở chính: Lô số III, ô đất số 09, Khu Hành Chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Lô S2, tầng 12A, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102886482

Điện thoại: 0243 856 9718

Ngày thành lập: 12/08/2008 theo quyết định số 70/QĐ/2008-HHQTD của Ban Chấp hành Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam.

Thông tin chủ sở hữu: HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Lập trình máy vi tính

Chi tiết: Gia công sản xuất phần mềm;

6201 (Chính)

2

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điều khiển tự động

3320

3

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị chống sét

4329

 

4

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Chi tiết: Mua bán các sản phẩm điện, điện tử, máy tính, linh kiện máy tính, thiết bị tin học, viễn thống;

4652

5

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán thiết bị chống sét, thiết bị điều khiển tự động; các sản phẩm điện

4659

6

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Chi tiết: Dịch vụ cho thuê, sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, bảo trì máy tính và thiết bị tin học;

Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì máy tính và các thiết bị tin học, viễn thông;

6209

7

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin;

8559

8

Hoạt động chuyên môn; khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn, xây dựng các giải pháp công nghệ, chuyển giao công nghệ tin học;

Đầu tư, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ thông tin và truyền thông;

Thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng cục bộ (LAN) và diện rộng (WAN);

7490

9

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm điện, điện tử, máy tính, linh kiện máy tính, thiết bị tin học, viễn thông;

8299

10

(Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam