tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng TW học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII

(Cập nhật ngày: 11/08/2017 - 05:00:00 PM )

Ngày 11/8/2017, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng TW đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" cho Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra, lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng TW; cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; toàn bộ các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương. Đ/c Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng TW, Phó Thống đốc NHNN và Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

                              Đ/c Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng TW khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng TW, Phó Thống đốc NHNN cho biết, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5/5 đến 10/5/2017. Hội nghị đã bàn và ban hành 3 nghị quyết: Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đ/c Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội lần thứ 12 đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể rất quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế. Trong đó, các Nghị quyết đã chỉ ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp ngành Ngân hàng triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

 Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Kim Anh yêu cầu, những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương. Đặc biệt, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai vận dụng tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan tới hoạt động ngân hàng vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển theo đúng mục tiêu, giải pháp các Nghị quyết đã đề ra.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10, 11, 12 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 03/6/2017 tại kỳ họp thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Theo Đ/c Nguyễn Viết Thông, các Nghị quyết là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực kinh tế, chứa đựng những định hướng lớn, những tư tưởng lớn mang tính đột phá của Đảng ta về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, về phát triển kinh tế tư nhân, cơ cấu và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước.

 

Đ/c Nguyễn Viết Thông truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết 

Trong đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đảng đã nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong những bước tiến quan trọng, tích cực của nền kinh tế đất nước. Từ đó thấy được sự phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đã thể hiện nhận thức của Đảng ta ngày càng đầy đủ hơn về kinh tế thị trường định hướng XHCN, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Thấy được những ưu điểm của kinh tế thị trường cũng như những hạn chế trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đảng ta xác định cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là quá trình thường xuyên, liên tục với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý. Theo hướng  kiên quyết cổ phần hóa, bán vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần, vốn góp chi phối. Đồng thời xử lý triệt để các doanh nghiệp nhà nước yếu kém.

Đ/c Nguyễn Việt thông nhấn mạnh, liên quan lĩnh vực Ngân hàng, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã nêu rõ: “Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ theo cơ chế thị trường, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý. Phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Bảo đảm lãi suất và tỉ giá hối đoái ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và thị trường. Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân…”

Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã chỉ rõ nhiệm vụ của ngành Ngân hàng: “Rà soát, bổ sung, sửa đổi luật pháp bảo đảm thực hiện chính sách tiền tệ theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, phối hợp có hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Điều hành tỉ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trường. Tăng tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ. Hoàn thiện pháp luật về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành phù hợp với chuẩn mực quốc tế; xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém và tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng; phát triển nhanh và an toàn dịch vụ tài chính, ngân hàng….”

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đ/c Trần Việt Bắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương phải xác định chương trình, mục tiêu trọng tâm, xác định lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các chi bộ và đảng viên để triển khai, thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5. 

Theo SBV
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Ngân hàng Nhà nước có đủ công cụ không để đổ vỡ ngân hàng
 Phòng ngừa rủi ro: Hiệu quả và hợp lý
 Tổng nợ xấu, nợ tiềm ẩn tới cuối tháng 9/2017 là 566.000 tỷ đồng, tương đương 8,61%
 Dòng vốn đang dịch chuyển đúng hướng
 Tăng trưởng tín dụng phải đi kèm với đảm bảo chất lượng và hiệu quả
 Đồng tiền Việt Nam thuộc nhóm ổn định nhất châu Á
 Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm, xuống còn 22.449 đồng/USD
 Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách của Chi nhánh Nghệ An
 Chính sách tiền tệ góp phần ổn định vĩ mô
 Sửa đổi Luật Các TCTD: Kiến nghị và tiếp thu
 Ngân hàng Việt Nam – Những dấu ấn của 10 tháng đầu năm 2017
 Khai giảng lớp Nghiệp vụ cơ bản QTDND tại tỉnh Tây Ninh
 Tăng cường biện pháp bình ổn giá cả cuối năm 2017
 Lãi suất liên ngân hàng lên cao nhất gần 4 tháng, NHNN bơm ròng 26.000 tỷ ra hệ thống
 Tín dụng 10 tháng ước tăng 13,5%; lãi suất cho vay giảm nhẹ
 Sẽ quản lý chặt hơn thẻ tín dụng
 QTDND Đông La (Thái Bình) hoạt động chất lượng, hiệu quả
 Tín nhiệm ngân hàng qua lăng kính quốc tế
 Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng
 Nhiều ngân hàng TMCP tiếp tục giữ nguyên giá mua – bán USD